Studio LvG ontwikkelt duurzame oplossingen

We leven in een tijd van snelle ontwikkeling. Vraagstukken worden complexer en processen moeilijker te voorspellen. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, waarin verandering wordt omarmd. Ontwerpers zijn daarvoor opgeleid; om ingewikkelde kwesties te ontleden en kansen te creëren.

Design Thinking biedt een krachtig middel om uitdagingen in een ander licht te zien. Daar is lef voor nodig: groots denken, buiten kaders treden en experimenteren. Maar ook inkaderen, concreet en inzichtelijk maken. Studio LvG helpt organisaties graag om vraagstukken te onderzoeken en een nieuwe weg uit te stippelen. Zo komen we samen tot duurzame oplossingen.

Studio LvG ontwikkelt
duurzame oplossingen

We leven in een tijd van snelle ontwikkeling. Vraagstukken worden complexer en processen moeilijker te voorspellen. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, waarin verandering wordt omarmd. Ontwerpers zijn daarvoor opgeleid; om ingewikkelde kwesties te ontleden en kansen te creëren.

Design Thinking biedt een krachtig middel om uitdagingen in een ander licht te zien. Daar is lef voor nodig: groots denken, buiten kaders treden en experimenteren. Maar ook inkaderen, concreet en inzichtelijk maken. Studio LvG helpt organisaties graag om vraagstukken te onderzoeken en een nieuwe weg uit te stippelen. Zo komen we samen tot duurzame oplossingen.

‘De aanpak geeft een andere kijk op de wereld die wij dachten te kennen. En geeft nieuwe energie om samen meer voor elkaar te krijgen.’

_ Hans Verhoeven, programmaleider Milieu Gemeente Eindhoven.

‘De aanpak geeft een andere kijk op de wereld die we dachten te kennen. En nieuwe energie om samen meer voor elkaar te krijgen.’

_ Hans Verhoeven, programmaleider Milieu Gemeente Eindhoven.

Processen op gang brengen
in een projectteam

In gesprek met de opdrachtgever en betrokkenen brengt Studio LvG de uitdagingen in kaart. Uit ervaring blijkt dat antwoorden altijd bij mensen zelf te vinden zijn. We creëren een veilige setting waarin ingewikkelde vraagstukken weer tastbaar en bespreekbaar worden.

Zo ontstaat in designsessies ruimte om tot nieuwe verbindingen en ontwerpen te komen.

Wat kan jouw team in beweging zetten?

Door de juiste vragen te stellen, ontstaat bewustwording en inzicht. Mensen komen in hun kracht en worden creatiever. We ontwikkelen samen een gedragen plan. Én nieuwe energie om de verandering aan te gaan of door te zetten.

Studio LvG faciliteert, ontwerpt en begeleidt het hele proces dat leidt tot transformatie en duurzame innovatie.

Processen op gang brengen in een projectteam

In gesprek met de opdrachtgever en betrokkenen brengt Studio LvG de uitdagingen in kaart. Uit ervaring blijkt dat antwoorden altijd bij mensen zelf te vinden zijn. We creëren een veilige setting waarin ingewikkelde vraagstukken weer tastbaar en bespreekbaar worden.

Zo ontstaat in designsessies ruimte om tot nieuwe verbindingen en ontwerpen te komen.

Wat kan jouw team in beweging zetten?

Door de juiste vragen te stellen, ontstaat bewustwording en inzicht. Mensen komen in hun kracht en worden creatiever. We ontwikkelen samen een gedragen plan. Én nieuwe energie om de verandering aan te gaan of door te zetten.

Studio LvG faciliteert, ontwerpt en begeleidt het hele proces dat leidt tot transformatie en duurzame innovatie.

fff


Bekijk het hele ontwerpproces

van Studio LvG

Bekijk het hele
ontwerpproces
van Studio LvG

Lianne took the essence of the work in a very short time. She lead the discussions and summarized the sessions in several posters that we still use.’

_ Christina Bescos,European Program Manager, Philips Healthcare

‘Lianne took the essence of the work in a very short time. She lead the discussions and summarized the sessions in several posters that we still use.’

_ Christina Bescos, European Program Manager, Philips Healthcare


Gemeente Eindhoven
Inwoners- en overheidsparticipatie

Met 60 ambtenaren is in designsessies onderzocht wat er nodig is om de volgende stappen te zetten. Op het gebied van inwoners- en overheidsparticipatie zijn ontwikkelpunten opgesteld en aanbevelingen gedaan zodat deze ook gerealiseerd worden. Het bestuur is overtuigd en er is een nieuwe functie gecreëerd om de ontwikkelingsdoelstellingen door te zetten.
#bewustwording #samenwerking #openheid


Philips Healthcare
ACT@Scale

Een groep deskundigen in Telehealth uit zes verschillende landen in Europa zochten elkaar twee keer per jaar op voor doorontwikkeling. Studio LvG hielp ze om resultaten tastbaar te maken, met elkaar te vergelijken en ontwikkelpunten op te stellen. In samenwerking is een handboek ontwikkeld waarin het proces en de inzichten zijn gepresenteerd.
#designsessies #tastbaarresultaat #kruisbestuiving


Gemeente Tilburg
Bedrijfsvoering Visie 2030

Samen met Breda en Eindhoven is een visie opgesteld op de bedrijfsvoering van deze gemeentes in 2030. Vanuit het onderzoek naar toekomstige uitdagingen en kansen zijn nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tot stand gekomen. Door open gesprekken ontstond ondertussen veel inzicht in wat er direct al beter en anders georganiseerd kon worden.
#toekomstvisie #samenwerking #bedrijfsvoering


Gemeente Eindhoven

Inwoners- en overheidsparticipatie

Met 60 ambtenaren is in designsessies onderzocht wat er nodig is om de volgende stappen te kunnen zetten. De ontwikkelopgave voor inwoners- en overheidsparticipatie is in kaart gebracht. En we hebben aanbevelingen gedaan zodat deze ook gerealiseerd kunnen worden. Het bestuur is overtuigd en een nieuwe functie gecreëerd om de opgave aan te gaan.

#bewustwording #samenwerking #openheid


Philips Healthcare

ACT@Scale

Voor doorontwikkeling van Telehealth systemen en het delen van gebruikerservaringen zochten een groep technische deskundigen uit Europa elkaar jaarlijks op. Studio LvG hielp ze gedurende het proces om resultaten tastbaar te maken, met elkaar te vergelijken en ontwikkelpunten op te stellen. In samenwerking is een handboek ontwikkeld waarin het proces en de inzichten zijn gepresenteerd.

#designsessies #tastbaarresultaat #kruisbestuiving


Gemeente Tilburg

Bedrijfsvoering Visie 2030

Samen met Breda en Eindhoven is een visie opgesteld op de bedrijfsvoering van deze gemeentes in 2030. Vanuit het onderzoek naar toekomstige uitdagingen en kansen zijn nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tot stand gekomen. Door open gesprekken ontstond ondertussen veel inzicht in wat er direct al beter en anders georganiseerd kon worden.

#toekomstvisie #samenwerking #bedrijfsvoering

‘Lianne bereidt haar sessies zorgvuldig voor. Ze is enthousiast en vraagt goed door naar de verwachtingen van de opdrachtgever. Ze is heel benaderbaar en schakelt snel.’

_ Natasja van Eck, Strateeg, Gemeente Tilburg

‘Lianne bereidt haar sessies zorgvuldig voor. Ze is enthousiast en vraagt goed door op de verwachtingen van de opdrachtgever. Ze is heel benaderbaar en schakelt snel.’

_ Natasja van Eck, Strateeg, Gemeente Tilburg

‘Ik laat mensen zelf tot inzicht komen dat verandering mogelijk én nodig is.’

_ Lianne van Genugten, Senior Design Thinking Consultant

 

Er is altijd een antwoord mogelijk. En een oplossing. Om verder te komen dompelt Lianne zich onder in alles wat ze doet. Met passie voor het onderzoeken en doorgronden van situaties vraagt ze door tot de kern boven water komt. Om vervolgens met helderheid een nieuwe richting aan te geven.

Lianne creëert bewustwording en maakt creativiteit los. Ze faciliteert processen en nodigt anderen uit om in de spiegel te kijken. Dat doet ze zelf dus ook, steeds opnieuw. Daar is openheid voor nodig, doorzettingsvermogen en moed. Ze staat open voor nieuwe inspiratie en inzichten. En die brengt ze mee in ieder contact.

 

‘Ik laat mensen zelf tot inzicht komen dat verandering mogelijk én nodig is.’

_ Lianne van Genugten, Senior Design Thinking Consultant

Er is altijd een antwoord mogelijk. En een oplossing. Om verder te komen dompelt Lianne zich onder in alles wat ze doet. Met passie voor het onderzoeken en doorgronden van situaties vraagt ze door tot de kern boven water komt. Om vervolgens met helderheid een nieuwe richting aan te geven.

Lianne creëert bewustwording en maakt creativiteit los. Ze faciliteert processen en nodigt anderen uit om in de spiegel te kijken. Dat doet ze zelf dus ook, steeds opnieuw. Daar is openheid voor nodig, doorzettingsvermogen en moed. Ze staat open voor nieuwe inspiratie en inzichten. En die brengt ze mee in ieder contact.

She is serious and concentrated at work. At the same time she has a very nice approach to customers and colleagues. Lianne is a dedicated professional, you can rely on her.’

_ Christina Bescos, European Program Manager, Philips Healthcare

‘She is serious and concentrated at work. At the same time she has a very nice approach to customers and colleagues. Lianne is a dedicated professional, you can rely on her.’

_ Christina Bescos, European Program Manager, Philips Healthcare

Contact

Werkzaam in Europa, vanuit Eindhoven

Contact

Werkzaam in Europa, vanuit Eindhoven